Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů fyzických osob je předmětem speciální právní úpravy již od roku 2000, kdy vstoupil v účinnost zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, který především zaručuje právo na ochranu občana před zasahováním do jeho soukromého a osobního života neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním osobních údajů a současně upravuje činnost dozorového orgánu v této oblasti – Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Od 25. května 2018 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále „GDPR“), které detailněji upravuje práva a povinnosti správců a zpracovatelů osobních údajů a práva subjektů údajů.

GDPR detailněji upravuje povinné informace poskytované ze strany správců a zpracovatelů osobních údajů subjektům údajů a jejich práva. Vaším právem je před zpracováním vašich údajů získat informace o tom, zda a za jakým účelem a v jakém rozsahu jsou osobní údaje zpracovávány a komu jsou zpřístupněny v registrech BRKI, NRKI, REPI a ELIXIR. Základní informace o zpracování osobních údajů získáte v Informačních memorandech jednotlivých registrů, které zároveň obsahují informace o vašich dalších právech a možnostech jejich uplatnění.

Informace o osobních údajích, které jsou o vás v registrech vedeny, získáte ve formě kopie zpracovávaných osobních údajů prostřednictvím Klientského centra provozovaného společností CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. Kopie zpracovávaný osobních údajů je vydávána jednou za kalendářní rok bezplatně, při opakované žádosti v průběhu kalendářního roku je účtován poplatek odpovídající administrativním nákladům, které jsou stanoveny pro společnou kopii z BRKI a NRKI ve výši 300,- Kč a ve výši 200,- Kč pro samostatnou kopii z BRKI, NRKI, REPI nebo ELIXIR.

Vaším právem, a zároveň i zájmem správců osobních údajů zpracovávaných v registrech a také registrů, je přesnost zpracovávaných osobních údajů. Proto máte právo při zjištění nesrovnalostí požádat o opravu zpracovávaných osobních údajů a s ní spojené právo na omezené zpracování nesprávných či neaktuálních údajů do doby provedení opravy. Vaše další práva jako je právo vznést námitku, právo na výmaz osobních údajů nebo právo podat stížnost jsou podrobněji popsány v Informačních memorandech zmíněných výše.

Každý z registrů má v souladu s GDPR jmenované pověřence pro ochranu osobních údajů, na které se můžete obrátit, pokud se vám nepodařilo váš požadavek uspokojivě vyřídit v Klientském centru. Pověřence můžete kontaktovat elektronicky na těchto adresách: pro BRKI – poverenec@cbcb.cz, pro NRKI – poverenec@cncb.cz, pro REPI poverenec@repi.cz a pro ELIXIR – poverenec@crif.com.

 


Formuláře

Žádost využití práva přenositelnosti údajů  
Žádost využití práva na omezení zpracování  
Žádost vyžití práva na opravu  
Žádost využití práva na přístup  
Žádost využití práva na výmaz  
Žádost využití práva vznést námitku